César López > biografia < ESCOPETARRA > Un arma de paz < 24-0 > 24 hrs 0 muertes < -